taalontmoeting1Over Stichting Taalontmoeting Gouda

Stichting Taalontmoeting is een instelling met als doelstelling "Mensen in Gouda en omstreken met elkaar verbinden en hun persoonlijke ontwikkeling bevorderen door middel van de Nederlandse taal.". 

Stichting Taalontmoeting (STO) is een vrijwilligersorganisatie die zich wil profileren vanuit de gedachte dat de mens het beste leert in de ontmoeting met anderen. Wij willen dit doel bereiken door middel van taalcoaching door vrijwilligers aan anderstaligen. STO is geen school en leidt niet op voor een certificaat of diploma.

Vrijwilligers

De vrijwilligers die voor de groepen staan, beseffen dat iedereen die wil participeren in ons land de taal moet beheersen. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Het enthousiasme van hen blijkt uit hun gedrevenheid om volgens een rooster elke week één of twee dagdelen lessen te verzorgen van minstens 2 uur. In geval van afwezigheid zal ieder zijn/haar best doen om een vervanger te vinden. Het huidige team kan gebruik maken van goede faciliteiten. In de vier locaties zijn audiovisuele middelen aanwezig.  Met in ieder geval vier vrijwilligersavonden per jaar helpen we elkaar om via intervisie en informatie vanuit een aantal uitgangspunten dezelfde koers te varen, een uniforme aanpak te hanteren en zo kwaliteit te garanderen. De ca. 25 vrijwilligers en het door het jaar heen variërende aantal van 100 tot 150 cursisten worden ondersteund door een bestuur.

taalontmoeting6Cursisten

De cursisten komen van over de hele wereld en willen zich vestigen in Gouda of omgeving. Bij STO is iedereen welkom die zich leerbaar opstelt. Via een aanmeldformulier kan iedereen zich online of telefonisch opgeven Cursisten worden ingedeeld in groepen op basis van hun huidige taalniveau,  leerpotentie en leerwens. Ook bij de deelnemer heeft STO een aantal uitgangspunten. De eerste (voorlopige) plaatsing wordt bepaald door degene die de intake doet. Na een proeftijd wordt samen met de vrijwilliger voor een definitieve groep gekozen.
Naast veel eigen materiaal heeft STO gekozen voor een doorlopende leerlijn van uitgeverij Boom. Het cursusboek kunnen de cursisten aanschaffen met een korting van 50%.

Voor de lessen betalen de cursisten een eigen bijdrage van € 16,- per maand voor één keer per week 2 uur les. Voor 2 keer per week 2 uur les betaal je € 32,- per maand. Deze bijdrage is belangrijk voor de binding van de cursisten en draagt bij aan de kosten die de organisatie maakt.