Locaties

walvis

Ontmoetingscentrum West - De Walvis
Walvisstraat 1
2802 SB Gouda

gemiva

Gemiva - Buurtpunt Zoutman
Zoutmanplein 6a
2806 WP Gouda 

noord

Ontmoetingscentrum Van Noord
Lekkenburg 1
2804 XA Gouda

nelsonmandelacentrum

Nelson Mandela Centrum
Bernadottelaan 79
2806 JM Gouda

Locaties Stichting Taalontmoeting Gouda